تلظی مکن نازنینم :: دست نوشته های یک فیزیکی

دست نوشته های یک فیزیکی

چرا نازکای گلویت دگر جای بوسه ندارد

من می‌خواهم آنچه درباره ی دنیا می‌دانم دیگران هم بدانند.
Designed By Erfan Powered by Bayan